BRIGHT MINDS MACEDONIA

БИСТРИ УМОВИ

Како родители на дете кое уште како мало се натпреварува и е голем љубител на математиката и информатиката, секогаш сме биле тука за да му помогнеме и дадеме се од...
Повеќе

ЛИНК ЗА ДОНАЦИЈА

ЈАВНИ СЕРВИСИ И МЕДИА

ВО МЕДИУМИТЕ

Здружението кое ги потпомага талентирани ученици, „Бистри умови“, ги користи јавните медуми за поблиско запознавање на јавноста за своите активности со цел истите полесно да допрат до талентираните ученици. Македонските...
ПРЕГЛЕДАЈ