СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИИ

Здружение „Бистри Умови“ преку донации собра солидна сума на финансиски средства и истите ги донираше на Здружението на Информатичари на Македонија за помош на учениците кои ја представуваат државата на меѓународните олимпијади.

Во соработка со ЗИМ, беше организиран Летен Камп по Информатика (август 2023).