МЕНТОРСТВО

Еве неколку наши доброволци и соработници со кои слободно можете да стапите во контакт доколку имате прашања или потреба од нивен совет.

Име и презиме: Драган Захариев
Образование:  Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (2008)
Професија: CEO и Software Engineer во Виста Поинт
Контактирајте ме за:  кариера во ИТ индустријата
Контакт:  dragan.zahariev@vista-point.io


Име и презиме: Виктор Симјаноски
Образование: Massachusetts Institute of Technology (2011), University of Chicago (2013)
Професија: Quantitative researcher  во  Citadel
Контактирајте ме за: натпревари по математика, кариера во quantitative finance
Контакт: simjanoskiviktor@gmail.com


Име и презиме: Бојан Серафимов
Поранешен натпреварувач на IMO и IOI
Образование: Massachusetts Institute of Technology (2018)
Професија: Computer Systems Engineer, neon.tech
Контактирајте ме за: совет за IOI/IMO подготовки, MIT, Кариера во програмирање
Контакт: bojan.serafimov7@gmail.com


Име и презиме: Валентин Ѓорѓиоски
Поранешен натпреварувач на BMO, BOI и IOI
Образование: Jozef Stefan International Postg School (2015), Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (2005)
Професија: Соосновач и сѐ и сешто во Грабит
Контактирајте ме за: натпревари по математика и информатика, да ви кажам каде грешев  🙂
Контакт: gjorgjioski@gmail.com


Име и презиме: Стојан Трајановски
Поранешен натпреварувач на: IMO, BMO и JBMO
Образование: Delft University of Technology (TU Delft), the Netherlands (PhD, 2014); University of Cambridge, United Kingdom (MSc, 2011); Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (Dipl. Eng., 2008)
Професија: Applied and Data Scientist at Microsoft
Контактирајте ме за: натпревари по математика; Machine Learning, Data Science; кариера во академија и индустрија, разлики во академски и индустриски research
Контакт: stojan.trajanovski@gmail.com


Име и презиме: Филип Бујароски
Образование: Harvard University(2018)
Професија: Software Engineer во Microsoft
Контактирајте ме за: Аплицирање на универзитети во САД, дебата, воншколски активности
Контакт: filipbujaroski@gmail.com;  filip.bujaroski  на Facebook


Име и презиме: Бојан Јовески
Образование: Massachusetts Institute of Technology (2013)
Професија: Head of Engineering, Primer
Контактирајте ме за: натпревари по математика, кариера во стартапи, компјутерско инжењерство
Контакт: bjoveski@gmail.com


Име и презиме: Климент Серафимов
Поранешен натпреварувач на IOI и BOI
Образование: Massachusetts Institute of Technology (2020), MENG 2022, UWC Adriatic 2015
Професија: Algorithm Engineering, Program Synthesis. Ко-Основач на Школо на Иднината и Нетворкинг 101 летна академија. Основач на МетаХипер Корпорација во Сан Франциско.
Контактирајте ме за: MIT, UWC, програмирање, образование, Македонски патриотизам, општи прашања, филозифија и слично
Контакт: serafimovkliment@gmail.com


Име и презиме: Владимир Максимовски
Образование: University of Rochester (2018)
Професија: Software engineer во Ramp
Контактирајте ме за: припрема за IOI
Контакт: vladimir@maksimov.ski


Име и презиме: Мајкл Георгиевски
Поранешен натпреварувач на IJSO, BPhO, EuPho и IPho
Образование: Massachusetts Institute of Technology (2017)
Контактирајте ме за: совети и материјали околку натпревари по физика, апликација на факултети во САД
Контакт: michael.georg007@gmail.com


Име и презиме: Зоран Димов
Поранешен натпреварувач на: ІМО и ІОІ
Образование: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (2008)
Професија: Software Engineer во Microsoft
Контактирајте ме за: натпревари по информатика/математика, кариера во ИТ индустријата
Контакт: dimovz@gmail.com


Име и презиме: Бобо Станковиќ
Образование: UWC Robert Bosch College (2016), Princeton (2020), Peking University (2022)
Професија: менаџмент консултант во полето на одржлива енергија
Контактирајте ме за: United World Colleges (UWC), апликации за факултет
Контакт: bobo@mk.uwc.org


Име и презиме: Сања Симоновиќ
Образование: Massachusetts Institute of Technology (BSci 2020, MEng 2021)
Професија: Senior Data Scientist во Indeed
Контактирајте ме за: натпревари по математика, аплицирање на факултети во странство, образование и живот во САД, одбирање major на факултет, кариера во Data Science или Software Engineering, прашања за имиграција во САД или Канада преку студентска или работа виза, општи прашања
Контакт: sanja_sss@yahoo.com


Име и презиме: Тодор Ристов
Поранешен натпреварувач на: IMO, BMO и JBMO
Образование: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (2006), University of California, San Diego (2009)
Професија: Security Software Engineer во Aurora
Контактирајте ме за: натпревари по математика, кариера во security & cryptography
Контакт: 


Име и презиме: Тамара Митровска
Образование: Massachusetts Institute of Technology (BSci 2022, MEng 2023)
Професија: Software Engineer во miim.ai
Контактирајте ме за: натпревари по математика, аплицирање на факултети во странство, MIT, живот и работа во САД
Контакт: mitrovska05@gmail.com


Име и презиме: Јасна Илиева
Образонавие: Massachusetts Institute of Technology (2026)
Контактирајте ме за: натпревари по математика
Контакт: jasna.ilieva@gmail.com


Име и презиме: Надежда Илиева
Поранешен натпреварувач на: IMO, EGMO, BMO и JBMO
Образование: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (MSc 2025), Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (Dipl. Eng., 2022)
Контактирајте ме за: натпревари по математика, студирање и живот во Швајцарија, ФЕИТ, EPFL.
Контакт: ilieva.nadezda@gmail.com


Име и презиме: Андреј Ристески
Образование: BSE in Computer Science (Princeton), PhD in Computer Science (Princeton)
Професија: Assistant Professor (Доцент) во Carnegie Mellon University, Machine Learning Department
Контактирајте ме за: прашања и совети за академска рута (undergrad до tenure-track) во математика/computer science, помош со апликации за додипломски/постдипломски студии и academic job market, одбирање на research areas во математика/computer science.
Контакт: aristesk@andrew.cmu.edu

Име и презиме: Предраг Груевски
Поранешен натпреварувач на IMO и IOI
Образование: Massachusetts Institute of Technology (2015)
Професија: Software Engineer
Контактирајте ме за: совет за IOI/IMO подготовки, MIT, кариера во програмирање, стартапи
Контакт: obi1kenobi82@gmail.com

 
Име и презиме: Андреј Богданов
Образование: MIT (2000, 2001), UC Berkeley (2005)
Професија: професор, University of Ottawa
Контактирајте ме за: интерес за студии/кариера од теоретска информатика или криптографија

Контакт: abogdano@uottawa.ca


 
Име и презиме: Владимир Коловски
Поранешен натпреварувач на BOI, IOI и ACM ICPC
Образование: University of Maryland – College Park (PhD, 2008), American University in Bulgaria (B.Arts, 2004)
Професија: Senior Staff Engineer во Databricks (претходно во Google, Oracle, Novartis)
Контактирајте ме за: натпревари по информатика, кариера во информатика (Silicon Valley)
Контакт: