Бесплатни курсеви по математика и подготовки за натпревари

Започнуваме со бесплатни курсеви по математика и подготовки за натпревари за ученици од 4 одд.-9 одд.,како и курс по програмирање за почетници во програмскиот јазик C++ за кој не се потребни претходни знаења.
Сите заинтересирани може да се пријават на info@brightmindsofmacedonia.com , а ние ќе ги упатиме на кој начин ќе се одвиваат курсевите