Бистри Умови дел од организацијата на Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика ЈБОИ 2023

Бистри Умови дел од организацијата на Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика ЈБОИ 2023