Финансиска помош за учениците кои не преставуваат на меѓународни натпревари

Бистри умови преку собирање донации собра солидна сума на финансиски средства и истите ги намени за натпреварувачите по информатика и мегународните натпревари.